مقررات و شرایط معاملات حضوری

 

 

1. ارسال کلیه حواله ها در مانیمکس منوط به انطباق کامل شرایط با مقررات و قوانین رسمی کشورهای مبدا، رابط و مقصد حواله می باشد.

2. واریز وجه به حساب مانیمکس، به منزله انجام قطعی حواله و تعهد ارسال وجه توسط مانیمکس نمی باشد، ارسال حواله منوط به تکمیل فرم یا درخواست رسمی فرستنده و تایید مانیمکس می باشد.

3. مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در فرم های ارسال حواله و مدارک ارسالی به مانیمکس با فرستنده حواله می باشد. در صورت هر گونه مغایرت و یا خطا، فرستنده موظف به پاسخگویی به مراجع مربوط و جبران خسارت های احتمالی می باشد.

4. با توجه به کنترل و بازبینی کامل مدارک مربوط به هر حواله قبل از تایید، بر اساس قوانین و مقررات ضد پولشویی در کشورهای مبدا و مقصد و یا سایر شرایط غیرقابل ذکر، مانیمکس می تواند انجام هریک از حواله ها را به هر دلیلی متوقف و مراتب را به اطلاع فرستنده و در صورت نیاز مراجع قانونی برساند.

5. به منظور انجام کنترل های قانونی تایید مدارک و مبلغ واریزی به مانیمکس از طریق ایمیل یا پیامک پس از بررسی های قانونی به اطلاع فرستنده و گیرنده در استرالیا می رسد و پس از تایید مدارک و مبلغ واریزی، مانیمکس متعهد به انجام حواله می باشد.

6. تا زمان درج مبلغ واریزی در صورتحساب بانکی مانیمکس، تایید مبلغ واریزی توسط فرستنده انجام نخواهد شد.

7. در صورت تفاوت نرخ ارز در زمان تکمیل فرم حواله با زمان دریافت وجه توسط مانیمکس تعیین نرخ نهایی تبدیل برای آن حواله بر عهده مانیمکس می باشد. مکانیسم دقیق محاسبه نرخ حواله را در بخش پرسشهای متداول مطالعه کنید.

8. در صورت انصراف فرستنده از انجام حواله قبل از مرحله ارسال وجه به حساب مقصد، مبلغ واریزی اولیه پس از کسر خسارت انصراف حداکثر ظرف مدت 3 روز به حساب فرستنده حواله برگشت داده خواهد شد. تعیین خسارت انصراف بر عهده مانیمکس می باشد و مشتری موظف به پرداخت آن می باشد. فرستنده حق انصراف، پس از ارسال حواله به حساب مقصد را از خود سلب می کند.

9. فرستنده حواله، مالک وجه واریزی تا قبل از ارسال به حساب مقصد محسوب می شود. پس از تایید حواله، در صورت وجود هرگونه خطا در اطلاعات داده شده و یا مغایرت در حساب مقصد و یا هرگونه دلیل بانکی یا قانونی که واریز وجه به حساب مقصد را غیرممکن سازد، در صورت عدم منع قاونی، مانیمکس مبلغ واریزی را پس از کسر هزینه ها و خسارت های وارده حداکثر ظرف مدت یک هفته به حساب فرستنده برگشت خواهد داد. تعیین میزان خسارت وارده در این حالت با مانیمکس می باشد.

10. طبق آمار بدست آمده از سایت مانیمکس، حواله های کامل و تایید شده را در صورت تکمیل مدارک و عدم مشکل قانونی و مالی در حساب مقصد، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از زمان تایید، به حساب گیرنده ارسال نماید.

11. در صورت هرگونه اشتباه در واریز وجه در مقصد از جمله واریز اشتباه مضاعف به حساب گیرنده و یا هر نوع خطایی که جبران آن منوط به همکاری گیرنده وجه باشد، فرستنده و کاربر حواله مسئولیت برگشت وجوه و جبران اشتباه را قبول می نماید. در صورت عدم همکاری گیرنده، مانیمکس حق گزارش قانونی حواله به مراجع قانونی به عنوان حواله مشکوک و پیگیری مالی و حقوقی موضوع تا زمان برگشت وجه را دارد. کلیه هزینه های قانونی و حقوقی مرتبط با جبران خسارت ها بر عهده مشتری یا ذینفع حواله می باشد.

12. مشتری قبول می نماید که مانیمکس هیچگونه شراکت و رابطه تجاری به جز عملیات صرافی و هیچ نوع همکاری و مشارکت در فعالیتهای مالی، بازرگانی و تجاری وی در هیچ جای دنیا ندارد و صرفا عملیات انتقال ارز را بر اساس دستور و تقاضای مشتری و قوانین و مقررات انجام می دهد.

13. اطلاعات دقیق تر و جزئی تر درباره شرایط و مقررات ارسال ارز و مکانیسم عمل مانیمکس را در بخش پرسش و پاسخ نیز مطالعه کنید.

 

 


مقررات و شرایط معاملات غیرحضوری

 

 

1. معاملات غیرحضوری به معاملاتی اطلاق می شود که بر پایه قوانین و مقررات کلی مانیمکس و بر اساس  روابط مالی و سابقه اعتباری بین مشتری و مانیمکس انجام می شود.

2. معاملات غیرحضوری عمدتا به یکی از صورت های دریافت وتایید مبلغ و نرخ تبدیل حواله از طریق تلفن و یا ایمیل و یا سایر روش های ارتباط مجازی انجام می شود.

3. در صورت توافق و قبول مقررات و شرایط معاملات غیرحضوری و به محض دریافت شماره حساب واریز وجه توسط مشتری، معامله قطعی محسوب می شود.

4. مشتری موظف است مبلغ توافق شده از طریق ایمیل رسمی را بلافاصله به حساب مورد نظر مانیمکس واریز و فیش واریزی را از همان طریق به شرکت ارسال نماید.

5. نرخ حواله های غیرحضوری قطعی و غیرقابل تغییر است و نوسان های بعدی ارزی در توافق انجام شده تاثیری ندارد.

6. در صورت انصراف مشتری از پرداخت مبلغ حواله به هر دلیلی ، مشتری موظف به پرداخت معادل 10 درصد کل مبلغ حواله به عنوان خسارت انصراف می باشد.

7. در صورت انصراف مشتری از انجام و تکمیل حواله توافق شده، علاوه بر دریافت خسارت توسط مانیمکس، مشتری مورد نظر برای همیشه در لیست ویژه مشتریان بدحساب قرار گرفته و مانیمکس معامله جدید دیگری با مشتری انجام نخواهد داد.

8. مشتری موظف است که مبلغ حواله را در یک مرحله و با ذکر رفرنس اعلام شده توسط مانیمکس صرفا به حساب اعلام شده پرداخت نماید. خرد کردن حواله به مبالغ کوچک تر و یا عدم ذکر رفرنس می تواند به کنسل شدن حواله و کسر مبلغ 10 درصد خسارت گردد.

9. مانیمکس تلاش خود را کرده است، تا کلیه حوالجات قطعی شده را نهایتا ظرف مدت سه روز کاری در حساب مقصد پرداخت نماید.