تماس با ما

شعبات

Australia

Melbourne: Westfield (main Branch)

Shop G046, Westfield Doncaster Shopping Centre, 619 Doncaster Road, Doncaster, VIC 3108
Au@MoneyMex.com
+61 420 411 511
Toll Free: 1300 880 120
Tel: +61 (3) 9908 3840-9
More information...

Iran

Iran: Mashhad (Main Branch)

ایران، مشهد، مجتمع تجاری ویلاژتوریست، صرافی مانیمکس (شرکت تضامنی صرافی اصلی و شرکاء با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
IR@moneyMex.com
Mobile: 0912 799 4899
Mobile: 0912 120 6118
Tel: +98 (51) 3 5150
Tel: +98 (51) 3559 5495-7
More information...

Iran: Tehran

تهران ، پاسداران، ابتدای خیابان دولت، پاساژ سامان، طبقه همکف، شرکت صرافی واسع با مجوز رسمی بانک مرکزی ایران
IR@MoneyMex.com
0912 915 4520
0912 799 4899
Tel: +98 (21) 2277 1933
Tel: +98 (21) 2292 4143
Tel: +98 (21) 2292 4091
More information...

Canada

Canada: Vancouver (Main Branch)

225- 1433 Lonsdale Ave. North Vancouver, BC, V7M2H9
ca@MoneyMex.com
+1 604 445 5353
+1 604 700 9909
1800 340 1390
1800 340 1391
More information...

UAE