مقالات

رئیس کل بانک مرکزی: بازار ارز طبیعی نیست، تیرماه به تعادل می‌رسیم.


01/03/1399 اقتصاد ایران

 

رئیس کل بانک مرکزی: بازار ارز طبیعی نیست، تیرماه به تعادل می‌رسیم.