مقالات

بانک مرکزی دستورالعمل تعیین میزان نگهداری ارز را ابلاغ کرد:


22/01/1396 اقتصاد ایران

بانک مرکزی دستورالعمل تعیین میزان نگهداری ارز را ابلاغ کرد:
نگهداری ارز به صورت اسکناس تا سقف ۱۰ هزار یورو مجاز است
براساس این ابلاغیه:
* نگهداري ارز (اسکناس) حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
نگهداري ارز (اسکناس) براي مبالغ بيشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، درصورت داشتن يکي از مدارک ذيل بلامانع بوده و در غيراين‌صورت ممنوع است:
* اعلاميه بانکي و يا هر سندي که مبين پرداخت مبلغ مربوطه توسط بانک باشد.
* فاکتور صرافي‌هاي مجاز با درج در سامانه سنا.
* رسيد چاپي حاوي کد رهگيري که بيانگر اظهار ارز مذکور در هنگام ورود به کشور باشد.
* درخصوص تعيين تکليف ارزهايي که قبل از ابلاغ این دستورالعمل توسط مردم نگهداري مي‌شوند و حداقل يکي از اسناد اشاره‌شده در ماده «۲» را نداشته باشند، در يک بازه زماني سه ماهه براي مبالغ بيش از۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به يکي از روش‌هاي زیرعمل شود:
* مراجعه به یکی از بانک‌ها و افتتاح حساب ارزي.
* فروش ارز مربوطه به یکی از بانک‌ها به ‌نرخ آزاد و يا صرافي‌هاي مجاز با درج در سامانه سنا.
* سند ‏‏‏‏‏/ اعلامیه بانکی و فاکتور صرافی مجاز (ثبت‌شده در سامانه سنا) که بيانگر پرداخت از محل حساب ارزي، فروش ارز توسط بانک و يا صرافي مجاز به متقاضي باشد، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور داراي اعتبار می‌باشد. همچنین سند ‏‏‏‏‏/ اعلامیه بانکی و فاکتور صرافی مجاز (ثبت‌شده در سامانه سنا) صادره قبلی، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماه دارای اعتبار است.
* قبل از انقضای مهلت مقرر (۶ ماه)، دارندگان سند‏‏‏‏/ اعلامیه بانکی و یا فاکتور صرافی مجاز (ثبت شده در سامانه سنا) می‌توانند طبق مفاد بندهای (الف) و (ب) ذیل ماده (۳) اقدام کنند. بدیهی است پس از گذشت 6 ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار خواهد بود.
* هرگونه مبادله‏‏‏‏‏‏‏‏/خريد و فروش ارز، خارج از سيستم بانکي و يا صرافي مجاز، ممنوع است.‏‏‏

بانک مرکزی دستورالعمل تعیین میزان نگهداری ارز را ابلاغ کرد: