گروه صرافی مانیمکس در کشورهای ایران، استرالیا و کانادا به صورت رسمی و جداگانه ثبت قانونی شده و مجوزهای قانونی فعالیت در زمینه صرافی  Money Exchange و Remittance Service  را کسب نموده است.

در زیر تعدادی از مجوزهای رسمی مانیمکس که قابلیت ارائه در محیط وب سایت را دارد نمایش داده شده است:

certificate