بدین وسیله ساعت کاری شعبه های مانیمکس در کشورهای استرالیا، کانادا و ایران به شرح زیر اعلام می شود.

* کلیه ساعت ها به وقت محلی همان شعبه می باشد

* روزهای تعطیل رسمی در استرالیا و کانادا و ایران طبق تقویم رسمی هر کشور یا ایالت عمل می شود

---------------------------------------

شعبه مرکزی وستفیلد دانکستر ملبورن

دوشنبه تا جمعه : ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر

شنبه : ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر

یکشنبه : تعطیل

------------------------------

شعبه  دندیناگ پلازا ملبورن

دوشنبه تا جمعه : ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر

شنبه : ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر

یکشنبه : تعطیل

------------------------------

شعبه مرکزی ایران- ویلاژ توریست مشهد

شنبه تا چهارشنبه : ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر

پنج شنبه : 8 صبح تا 2 بعد از ظهر

جمعه : تعطیل

-----------------------------

شعبه خیابان دولت تهران

شنبه تا چهارشنبه : 9 صبح تا 5 بعد از ظهر

پنج شنبه : 9 صبح تا 2 بعد از ظهر

جمعه : تعطیل

-------------------------------

شعبه مرکزی کانادا - ونکوور

دوشنبه تا جمعه : 10 صبح تا 4 بعد از ظهر

شنبه : 10 صبح تا 2 بعد از ظهر

یکشنبه : تعطیل