مقالات

مصاحبه رادیو نشاط با کارشناس امور ارزی و مدیریت مجموعه مانیمکس در استرالیا آقای محمد رضا سالاری

22/08/1398

: برای شنیدن مصاحبه به آدرس زیر مراجعه فرمایید 

https://www.radioneshat.com/fa/program/audio/1886