مقالات

افزایش حداقل مبلغ حواله های از استرالیا

21/12/1397

📣 افزایش حداقل مبلغ حواله های از استرالیا

به اطلاع مشتریان محترم ارسال حواله " از استرالیا به ایران" میرساند که به علت حجم بالای حوالجات و خرید عمده دلار توسط این صرافی، حداقل مبلغ حواله "فقط" از استرالیا به ایران از ابتدای آپریل 2019 به 3 هزار دلار افزایش می یابد.

قابل ذکر است ارسال حواله ها از " ایران به استرالیا " برای هر مبلغی و برای سراسر استرالیا بدون محدودیت ادامه خواهد داشت.
t.me/sarafimoneymex