مقالات

ارسال موقت حواله های مانیمکس از طریق امارات

25/02/1397

🔵 مانیمکس به منظور جلوگیری از سوء استفاده شبه صرافی های غیرمجاز از محدودیت پیش آمده و پيشگيري از كلاهبرداري و مشکلات حقوقی برای مشتریان، عملیات انتقال ارز را از طریق امارات به مقدار محدود فقط برای مشتریان قبلی خود انجام می دهد.
در صورتی که قبلا از طریق مانیمکس حواله ارسال کرده اید، برای ارسال حواله به میزان محدود و در حد نیازهای ضروری روزمره با ما تماس بگیرید.
متاسفانه به دلیل محدودیت های اخیر؛ مانیمکس از پذیرش مشتری جدید معذور است.
t.me/sarafimoneymex