مقالات

تغییرات جدید در حسابهای دلاری مانیمکس استرالیا

04/09/1395

👌با وجود رفع تحریم ها علیه ایران توسط دولت استرالیا، متاسفانه بانکهای استرالیایی همچنان از ارائه خدمات به شرکتهای صرافی که به ایران پول می فرستند، خودداری می کنند.
این موضوع منجر به بسته شدن حساب های بانکی صرافی های ایرانی در استرالیا و تغییر هر از چندگاه حساب های بانکی می شود.
بنابراین اکیدا توصیه می شود لطفا قبل از هربار واریز وجه دلاری به حساب های مانیمکس در استرالیا، شماره حساب درست برای واریز وجه را از ما مجددا استعلام بگیرید.
😊 مانیمکس