مقالات

مکانیسم محاسبه نرخ ارز درمانیمکس برای روزهای پرنوسان قیمت ارز

12/04/1395

با  توجه به نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر احتراما جهت یادآوری مجدد و شفافیت بیشتر مکانیسم عمل شرکت مانیمکس برای محاسبه نرخ ارز حواله ها به شرح زیر اعلام می شود.

با توجه به نوسانات نرخ ارز در طول روز و یا تا زمان دریافت و پرداخت حواله، ملاک تعیین قیمت نهایی ارسال هر حواله چیست؟

بسته به نوع اعلام حواله مانیمکس بر اساس شرایط زیر نرخ حواله را محاسبه می کند:

الف- در صورتی که فرم حواله را به صورت آنلاین در وب سایت پر کنید نرخ اعلام شده در فرم حواله ملاک عمل خواهد بود و مانیمکس تغییری در نرخ حواله نمی دهد اما ارسال حواله منوط به دریافت کامل وجه در حساب مانیمکس می باشد.

ب- در صورتی که رسید واریز وجه را به صورت ایمیل یا اس ام اس برای مانیمکس ارسال می کنید، نرخ حواله بر اساس زمان دریافت رسید محاسبه و ثابت می شود اما ارسال نهایی حواله همچنان منوط به دریافت وجه در حساب مانیمکس خواهد بود. (توجه کنید که مانیمکس امکان ارسال وجه حواله به مقصد تنها با رسید را ندارد و دریافت رسید فقط به منظور فیکس کردن نرخ حواله انجام می شود)

ج- در حواله هایی که به صورت نقد و حضوری در دفاتر مانیمکس ثبت می شوند نرخ حواله در زمان ثبت حواله ملاک عمل خواهد بود و نوسانات بعدی ارز تاثیری در محاسبه نرخ حواله نخواهد داشت.