مقالات

مکانیسم محاسبه نرخ ارز درمانیمکس برای روزهای پرنوسان قیمت ارز

12/04/1395

با  توجه به نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر احتراما جهت یادآوری مجدد و شفافیت بیشتر مکانیسم عمل شرکت مانیمکس برای محاسبه نرخ ارز حواله ها به شرح زیر اعلام می شود.

با توجه به نوسانات نرخ ارز در طول روز و یا تا زمان دریافت و پرداخت حواله، ملاک تعیین قیمت نهایی ارسال هر حواله چیست؟

ملاک نرخ حواله در روزهاي عادي و بدون نوسان قيمت ارز، تاریخ و ساعت  واریز وجه به حساب شرکت  صرافی می باشد. با اين حال در صورتیکه قیمت ارز در طول یک روز نوسان داشته باشد مانیمکس می تواند نسبت به تعیین نرخ قطعی حواله در روز دريافت  وجه اقدام کند. دقت كنيد كه واريز وجه به حساب مانيمكس به معني قطعي شدن قيمت و يا اصل حواله نيست.  قيمت و ارسال حواله بايستي قبل يا بعد از واريز وجه به تاييد و توافق همزمان مشتري و مدير حوالجات مانيمكس برسد  .