مقالات

تغییرات سلطه چین و آمریکا بر تجارت جهانی از ۱۹۸۰ تا کنون


10/11/1398 اقتصاد جهانی

 تایم لپس تغییرات سلطه چین و آمریکا بر تجارت جهانی از ۱۹۸۰ تا کنون را می توانید در تلگرام ما به آدرس ذیل مشاهده فرمایید  

https://t.me/sarafimoneymex/6500

تغییرات سلطه چین و آمریکا بر تجارت جهانی از ۱۹۸۰ تا کنون