مقالات

بیانیه گروه ویژه اقدام مالی مشترک


30/07/1398 اقتصاد ایران

🔴 بیانیه گروه ویژه اقدام مالی مشترک:

☝️اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون های «پالرمو» و «تامین مالی تروریسم» را هم‌راستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمی دارد.

☝️انتظار داریم ایران به سرعت در مسیر اصلاحات پیش رود تا تضمین دهد که به تمامی موارد باقی مانده از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات لازم ضدپول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخته است./ 

 If before February 2020, Iran does not enact the Palermo and Terrorist Financing Conventions in line with the FATF Standards, then the FATF will fully lift the suspension of counter-measures and call on its members and urge all jurisdictions to apply effective counter-measures, in line with recommendation 191.

بیانیه گروه ویژه اقدام مالی مشترک